_

داده بنیان کیست؟

ناجی سازمان در تحول دیجیتال

تیم داده بنیان در سال 1400 با هدف هوشمند سازی فرایند های سازمان ، با شعار :

داده ها ، بنیان رشد سازمان

تشکیل گردید. داده بنیان با بکارگیری تجربه علم مشاوره مدیریت (مشاوره به بیش از 1000 سازمان ایرانی) و سرمایه انسانی متخصص در حوزه علوم کامپیوتر و بهینه سازی ، همراه سازمان شما در تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی 4.0 خواهد بود.

باعث افتخار ماست که بتوانیم در کنار مدیران ، صاحبین کسب و کار و متخصصان ایرانی تعالی و رشد سازمان ها را رقم بزنیم و نام درخشان شما را در کارنامه خود ثبت کنیم.

ماموریت داده بنیان در سازمان

 • نگهداشت سازمان در مسیر چشم انداز های سازمان
 • شناسایی و حفظ داده های ارزشمند برای سازمان
 • خلق ارزش برای سازمان با تحلیل داده ها
 • یکپارچگی سطوح مدیریت عملیاتی ، میانی و ارشد در سازمان
 • چابک سازی سازمان با تصمیم گیری داده محور
_

خدمات داده بنیان

_

عارضه یابی ، شناسایی داده و خلق ارزش

استقرار هوش تجاری

 • تعریف و تبیین استراتژی های سازمان
 • طراحی شاخص های کلیدی عملکرد
 • جمع آوری و پاکسازی داده ها
 • ایجاد داشبورد های مدیریتی
 • داده کاوی ، استخراج دانش و خلق ارزش
خدمات داده بنیان
خدمات داده بنیان

هوشمند سازی فرایند ها و یادگیری ماشین

 • پیش بینی خرابی تجهیزات
 • معرفی علل بالقوه خرابی
 • پیش بینی فروش
 • دسته بندی مشتریان
 • پیش بینی ریزش مشتریان

کنترل کیفیت و بینایی ماشین

 • شناسایی خودمختار محصولات منطبق و نامنطبق
 • ایجاد خود کار داشبورد های مدیریتی 
 • صدور هشدار جهت جلوگیری از بروز محصولات نامنطبق
 • توقف خود مختار  خط تولید
 • خارج نمودن محصول نامنطبق از فرایند تولید

ما اینجا در خدمت شما هستیم

برای مشاهده خدمات داده بنیان ، کلیک کنید